IT Audits

Wij voeren IT audits voor u uit. U krijgt daarbij een inzicht in de afwijkingen, die bestaan tussen een norm en de situatie bij uw organisatie.

Veelgebruikte normenkaders en standaarden bij audits zijn:

Het uitvoeren van IT Audits doen wij op basis van een vaste IT audit aanpak.