Information Security Governance

Aan de basis van onze visie op Information Security staat het Governance & Compliance model.

In onze visie op Information Security spelen de begrippen Governance en Compliance een belangrijke rol.

Ons Information-Security-Governance model is het uitgangspunt voor onze dienstverlening.

De dienstverlening van Information-Security-Governance.com bestaat uit de volgende onderdelen:

IT Audits - Security Consulting - Training